Skip to content Skip to footer
FUTURAL: APIE KĄ ŠIS PROJEKTAS?

Inovatyvūs
Išmanieji Sprendimai

kaimo vietovėms

FUTURAL projekto metu bus išbandomos ir demonstruojamos bendruomenės inicijuotos socialinės, technologinės ir verslo inovacijos įvairiuose geografiniuose ir socialiniuose bei kultūriniuose kaimo kontekstuose. Pagal šią programą bus pristatomi pažangūs skaitmeniniai sprendimai, skirti svarbiausiems visuomenės, aplinkosaugos ir finansiniams iššūkiams spręsti, o kaimo bendruomenėms bus suteikta galimybė dalyvauti pokyčiuose.

Išmanieji sprendimai pritaikyti kaimo bendruomenių poreikiams

Naujienos

Prenumeruoti

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį
ir gaukite visas naujienas apie FUTURAL projektą

PAGRINDINIAI TIKSLAI

FUTURALMūsų Vizija

Bendruomenės įnicijuotos
inovacijos

Bendrai kurti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti bendruomenės inicijuotas socialines ir verslo inovacijas, pagrįstas skaitmeniniais išmaniaisiais sprendimais.

Išmanieji Sprendimai

Išbandyti ir pademonstruoti skaitmeninius išmaniuosius sprendimus, skirtus penkioms ateities sritims, siekiant spręsti socialinius ir aplinkosaugos iššūkius, su kuriais susiduria kaimo bendruomenės.

Galimybių Kūrimas

Stiprinti kaimo bendruomenių gebėjimus realizuoti bendruomenės inicijuojamų inovacijų potencialą.

Tinklų kūrimas ir sąveika

Užmegzti sąveiką su kaimo ir BŽŪP tinklais, išmaniaisiais kaimais, organizacijomis ir kitais projektais, siekiant stiprinti ryšius ir keitimąsi žiniomis.

Plėtra

Siūlyti politiką ir valdymo sistemas, kad projektas kuo labiau prisidėtų prie būsimų BŽŪP tikslų, susijusių su išmaniaisiais kaimais, ir kurti verslo modelius, skirtus sprendimams integruoti.

FUTURAL Rezultatai

Atsparesnės ir tvaresnės kaimo vietovės, turinčios geresnius ryšius ir galinčios pagerinti savo piliečių kasdienį gyvenimą.Išmanieji Sprendimai

Susidedantys iš

80
Skaitmeniniai išmanieji sprendimai
80
Skirtingi domenai

AK išmanieji sprendimai

Skirti išplėsti išmaniųjų sprendimų portfelį.

Metapaieškos platforma

Skirta integruoti išmaniuosius sprendimus ir siūlyti suderinimo galimybes.

Įtraukiantys verslo modeliai

Skirti kurti išmaniųjų sprendimų didinimo ir atkartojimo galimybės.

Politikos gairės ir valdymo sistemos

Skirtos didinti kaimo bendruomenių gebėjimą vystytis.

Ekosistema ir gebėjimų ugdymas

Skirta sudaryti sąlygas bendram inovacijų kūrimui ir motyvuoti kaimo suinteresuotuosius subjektus.

Būsimieji daugiafunkciniai pilotai (MAP)

Didinti bendrą projekto poveikį.

ATVIRAS KVIETIMAS

Siekiant paskatinti skaitmeninių sprendimų, skirtų kaimo vietovių įgalinimui, augimą ir padidinti bendrą projekto poveikį, FUTURAL paskelbs vieną atvirą kvietimą teikti finansinę paramą trečiosioms šalims, kad būtų padidintas kaimo bendruomenėms prieinamų išmaniųjų sprendimų skaičius ir paspartinta tinklo plėtra.

Atviruoju kvietimu MVĮ ir kitos suinteresuotosios šalys (startuoliai ir mokslinių tyrimų organizacijos) bus skatinamos kurti ir taikyti savo išmaniuosius sprendimus penkiose FUTURAL srityse, taip padidinant kaimo bendruomenėms prieinamų sprendimų skaičių.

Pagal atvirą kvietimą bus priimamos 2-4 šalių konsorciumų (≥1 techninė šalis ir ≥1 kaimo bendruomenė) paraiškos, pagal kurias bus įgyvendinama ne mažiau kaip 10 projektų (ne daugiau kaip 120 tūkst. eurų vienam projektui - iki 60 tūkst. eurų kiekvienai trečiajai šaliai).

Mūsų Partneriai

FUTURAL projekte bendradarbiauja 21 partneris iš dešimties (10) ES šalių, siekdamas sustiprinti bendradarbiavimą, sutelkdamas akademinius ir mokslinių tyrimų institutus, pramonės įmones, paslaugų teikėjus ir ne pelno siekiančias organizacijas iš IT, socialinių ir humanitarinių mokslų, verslo, kaimo tyrimų, politikos ir viešojo administravimo sektorių.

lt_LTLT