Skip to content Skip to footer
WAAR FUTURAL VOOR STAAT

Slimme
Digitale oplossingen

voor landelijke gebieden

FUTURAL houdt zich bezig met door de gemeenschap geleide maatschappelijke, technologische en zakelijke innovaties. Het ontwikkelt prototypes van oplossingen voor landelijke regio's en test die in de praktijk binnen uiteenlopende geografische en sociaal-culturele contexten. Het doel: slimme digitale oplossingen afleveren voor belangrijke maatschappelijke, ecologische en financiële uitdagingen waarmee landelijke gemeenschappen voor positieve verandering kunnen zorgen.

Maatoplossingen voor landelijke gemeenschappen

Nieuws over FUTURAL

Abonneren

Abonneer je op onze nieuwsbrief
en blijf op hoogte van het laatste nieuws over FUTURAL

Kerndoelstellingen

FUTURALOnze visie

Door de gemeenschap geleide innovaties

Door de gemeenschap geleide maatschappelijke en zakelijke innovaties gezamenlijk omvormen tot slimme digitale toepassingen en die in de praktijk testen en evalueren.

Digitale oplossingen

Pilots uitvoeren van de slimme digitale oplossingen voor de vijf FUTURAL-domeinen. Het doel is om ze in de praktijk te testen als oplossing voor sociale en omgevingsvraagstukken van landelijke gemeenschappen.

Capaciteitsopbouw

Het bevorderen van het vermogen van landelijke gemeenschappen om het potentieel te ontsluiten van slimme digitale oplossingen op basis van door de gemeenschap geleide innovaties.

Netwerken en synergieën

Zorgen voor synergie in samenwerking met het CAP Network van de EU, netwerken voor plattelandsinnovatie, smart villages, organisaties en andere projecten om de onderlinge banden te versterken en de uitwisseling van kennis te bevorderen.

Opschaling

Het aanreiken van beleids- en governance-kaders om te waarborgen dat het project optimaal bijdraagt aan de toekomstige doelstellingen van het EU CAP Network voor smart villages, en het ontwikkelen van businessmodellen voor mainstream oplossingen.

Resultaten van FUTURAL

Voor veerkrachtiger, duurzamer en sterker verbonden landelijke gebieden die in staat zijn om het welzijn van hun inwoners te verbeteren.Slimme digitale oplossingen

bestaande uit

80
slimme digitale oplossingen
80
domeinen

Open oproep

voor het uitbreiden van het aanbod van slimme digtale oplossingen

Metasearch Platform

een one-stop platform voor slimme digitale oplossingen en matchmaking

Inclusieve businessmodellen

voor het opschalen en op andere fronten toepassen van slimme digitale oplossingen

Beleidsrichtlijnen en governance-kaders

voor het bevorderen van het ontwikkelingsvermogen van landelijke gebieden

Ecosysteem en capaciteitsopbouw

om gezamenlijk innovatieve oplossingen te ontwikkelen en belanghebbenden in landelijke gebieden te enthousiasmeren

Multi-Actor Pilots (MAP's) van FUTURAL

geef de impact van het project een boost

Open oproep

FUTURAL wil een impuls geven aan de ontwikkeling van slimme digitale oplossingen die landelijke gebieden de regie in handen geven. Daarnaast wil het de impact van zijn project vergroten. Daartoe organiseert het een open aanroep om externe partijen van financiële steun te voorzien. Deze oproep dient als mechanisme voor het uitbreiden van het aantal slimme oplossingen dat tot de beschikking staat van landelijke gemeenschappen en moet bijdragen aan een snellere groei van het FUTURAL-netwerk.

De open aanbesteding zal kleine en middelgrote bedrijven en andere geïnteresseerden, zoals startups en onderzoeksorganisaties, aanmoedigen om hun eigen slimme oplossingen te ontwikkelen en die toe te passen binnen de vijf FUTURAL-domeinen. Dit zal het aantal slimme oplossingen dat tot de beschikking van plattelandsgebieden staat vergroten.

Voor de open aanroep worden voorstellen geaccepteerd van consortia van twee tot vier partijen (≥1 technische partij en ≥1 landelijke gemeenschap). Dit zal resulteren in minimaal 10 projecten. De financiering bedraagt maximaal 120.000 euro per project en tot 60.000 euro per externe partij.

Onze partners

Het samenwerkingsverband FUTURAL verenigt 21 partners uit tien EU-landen vanuit een multi-actorbenadering. Het gaat om universiteiten en onderzoeksinstellingen, industriële bedrijven, dienstverleners en non-profitorganisaties die actief zijn binnen domeinen als de IT-sector, sociale en menswetenschappen, het bedrijfsleven, plattelandsonderzoek, beleidsvorming en de publieke sector.

nl_NLNL